پرسشنامه رژیم غذایی غیر حضوری

برای دریافت رژیم غذایی غیرحضوری لازم است که پرسشنامه ی مربوطه با دقت مطالعه و کامل شود تا اطلاعات لازم و ضروری برای طراحی رژیم غذایی در اختیار ما قرار گرفته شود.

همچنین برای آنالیز بهتر تیپ بدنی و نواحی انباشت چربی از متقاضیان درخواست می شود که تصویر تست بادی کامپوزیشن و یا عکس (بدون چهره) خود را در بخش آپلود (انتهای پرسشنامه) برای ما قرار دهند.

زمان ارسال رژیم غذایی طراحی شده با توجه به ساعات کاری و تعطیلات رسمی حدوداً بین ۲۴ تا ۷۲ ساعت تخمین زده می شود. (شماره تماس برای پیگیری ارسال رژیم غذایی ۰۹۱۶۳۳۰۰۹۹۲ می باشد)

  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
    پسوندهای مجاز: jpg, png, pdf
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
    پسوندهای مجاز: jpg, png